top of page

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic - Acció Boscos i Riscos Naturals

Millora i restauració dels hàbitats del gall fer pirinenc i de la perdiu xerra als Pirineus francesos

Gestió i posada en xarxa dels espais naturals dels Pirineus

Connectivitat dels ecosistemes forestals i de ribera en l'espai SUDOE

logo_montclima.png

Riesgos naturales climáticos en las montañas del SUDOE

Recomanacions de gestió forestal a favor de la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Efficient fire risk communication for resilient societies

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

conectfor-RVB.png
conectfor-RVB.png

Caracterización & Preservación de los espacios forestales de Alto Valor Ecológico y de su conectividad

LOGO.jpg

La transformació digital al servei de la indústria de la fusta de l'espai SUDOE

Cartografia dinàmica del servei forestal pirinenc

Canvi climàtic i adaptació dels boscos dels Pirineus

Innovació en la mobilització i la transformació de la Fusta Pirinenca

ACCLIMAFOR-CMJN.jpg
ACCLIMAFOR-CMJN.jpg

Adaptació al canvi climátic dels boscs pirinencs 

AF MARCA COMPLETA-OPCC-ADAPYR-5.jpg

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

ForManRisk_horiz_col@4x-100.jpg

Forest management and natural risks

PROJECTES

Des de la seva creació, FORESPIR ha dut a terme i / o participat en nombrosos projectes de cooperació:

Xarxa Pirenaica dels Galliformes de Muntanya

Modelització, valorització i animació dels recursos forestals privats transfronterers

La gestió i la valorització dels boscos de pi negre

bottom of page