top of page

El bosc ocupa més de la meitat de la superfície dels Pirineus i subministra, tant localment com regionalment, nombrosos béns i serveis (producció de fusta, protecció dels sòls, regulació del règim hídric, activitats recreatives, etc.).

El canvis climàtic pot entorpir de manera important aquesta multifuncionalitat dels boscos pirinencs, provocant decadència en els boscos de producció o de protecció, la destrucció d'espècies o hàbitats excepcionals, o el deteriorament d'un marc paisatgístic forestal.

Per tant, és cada vegada més obvi que els administradors forestals dels Pirineus s’han d'anticipar aquests canvis, desenvolupant instruments comuns per millorar el coneixement i la presa de decisions en l'execució d'accions d'adaptació al territori.

En aquest context, el projecte transfronterer INTERREG POCTEFA «Canopée» té com a objectiu assegurar, en un àmbit de canvi global, la sostenibilitat dels béns i serveis actuals i futurs subministrats pels ecosistemes forestals dels Pirineus a través del seguiment dels impactes del canvi climàtic sobre els boscos pirinencs; el desenvolupament d'instruments comuns de diagnòstic i de vigilància, actual i futura; i la posada en obra d'una estratègia de gestió forestal adaptativa amb l'objectiu de minimitzar els impactes esperats del canvi climàtic.

El projecte Canopée està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de l'espai fronterer Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres gràcies a estratègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori Pirinenc. Així mateix, compta amb el suport financer de l'Estat francès, dels Consells Regionals Occitània i de la Generalitat de Catalunya.

Pot trobar aquí tota la informació https://www.opcc-ctp.org/fr/canopee

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

926 693,61 € 

Subvenció FEDER:

Període de realització:

602 350,58 €

06/2016 - 11/2019

bottom of page