Aquí trobarà diverses publicacions realitzades i editades en el marc dels projectes impulsats o dirigits per FORESPIR.

Els fenòmens naturals i el bosc pirinenc, síntesi i glossari

Informe final 2019. Presentació de resultats de el projecte OPCC2 i projectes associats: CLIMPY, REPLIM, Canopée, PIRAGUA, FLORAPYR

OPCC_RAPP_PROJ.png

Guia de gestió dels boscos pirinencs pel la adaptació al canvi climátic

couv_fr.png

Guia de silvicultura del pi negre al Pirineu

Guia de gestió dels boscos pirinencs amb una funció de protecció

El canvi climàtic als Pirineus: impactes, vulnerabilitats i adaptació / Bases de coneixements

OPCC_RAPP.png

Recomanacions de gestió forestal favorable a la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Evolució de la composició florística pirinenca en relació amb el canvi climàtic

50 accions per millorar el coneixement, la gestió dels entorns i la formació per a la biodiversitat del massís pirinenc

Sans titre.png

Reflexions tècniques per a la consideració del Gall fer comú en la gestió forestal pirinenca

Manual d'autoavaluació dels hàbitats enfront del risc d'incendi

Llignes directrius per l'integració de l'adaptació al canvi climàtic en la gestió forestal pirinenc

OPCC_LIGNESDIR.png

Recomanacions forestals per a la captació d'aigua potable

Recomanació i punts clau a l'atenció dels serveis tècnics municipals

Anàlisi de les condicions de posada en comú dels mapes dels equipaments DFCI i VIAPIR a l'antiga zona de Midi-Pyrénées

DFCI_VIAPIR.png