top of page
Aquí trobarà diverses publicacions realitzades i editades en el marc dels projectes impulsats o dirigits per FORESPIR.

Els fenòmens naturals i el bosc pirinenc, síntesi i glossari

Guia de silvicultura del pi negre al Pirineu

Guia de gestió dels boscos pirinencs amb una funció de protecció

Reflexions tècniques per a la consideració del Gall fer comú en la gestió forestal pirinenca

Recomanacions forestals per a la captació d'aigua potable

Informe final 2019. Presentació de resultats de el projecte OPCC2 i projectes associats: CLIMPY, REPLIM, Canopée, PIRAGUA, FLORAPYR

OPCC_RAPP_PROJ.png

El canvi climàtic als Pirineus: impactes, vulnerabilitats i adaptació / Bases de coneixements

OPCC_RAPP.png

Recomanacions de gestió forestal favorable a la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

Manual d'autoavaluació dels hàbitats enfront del risc d'incendi

Recomanació i punts clau a l'atenció dels serveis tècnics municipals

Guia de gestió dels boscos pirinencs pel la adaptació al canvi climátic

couv_fr.png

Evolució de la composició florística pirinenca en relació amb el canvi climàtic

50 accions per millorar el coneixement, la gestió dels entorns i la formació per a la biodiversitat del massís pirinenc

Sans titre.png

Llignes directrius per l'integració de l'adaptació al canvi climàtic en la gestió forestal pirinenc

OPCC_LIGNESDIR.png

Anàlisi de les condicions de posada en comú dels mapes dels equipaments DFCI i VIAPIR a l'antiga zona de Midi-Pyrénées

DFCI_VIAPIR.png

Accions de prevenció de risc d'incendis forestals i millora de la funció protectora del bosc davant de l'erosió i la caiguda de blocs i roques a Andorra

MONTCLIMA ANDORRA1.png

Manual de recomanacions de gestió forestal sobre hàbitats naturals

CERES.png

Guia pràctica de gestió adaptativa dels boscos pirinencs

Img_Guide_gestion_ACCLIMAFOR.jpg

Marc estratègic transnacional per a la prevenció i gestió dels riscos naturals a les zones de muntanya del sud-oest d'Europa

COUV.png
bottom of page