Aquí trobarà diverses publicacions realitzades i editades en el marc dels projectes impulsats o dirigits per FORESPIR.

Els fenòmens naturals i el bosc pirinenc, síntesi i glossari

Informe final 2019. Presentació de resultats de el projecte OPCC2 i projectes associats: CLIMPY, REPLIM, Canopée, PIRAGUA, FLORAPYR

OPCC_RAPP_PROJ.png

Guia de gestió dels boscos pirinencs pel la adaptació al canvi climátic

couv_fr.png

Guia de silvicultura del pi negre al Pirineu

Guia de gestió dels boscos pirinencs amb una funció de protecció

El canvi climàtic als Pirineus: impactes, vulnerabilitats i adaptació / Bases de coneixements

Recomanacions de gestió forestal favorable a la biodiversitat en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus francesos

OPCC_RAPP.png

Évolution de la composition floristique pyrénéenne au regard du changement climatique

Reflexions tècniques per a la consideració del Gall fer comú en la gestió forestal pirinenca

Manual d'autoavaluació dels hàbitats enfront del risc d'incendi

Recomanacions forestals per a la captació d'aigua potable

Recomanació i punts clau a l'atenció dels serveis tècnics municipals