top of page
Millora i restauració dels hàbitats del gall fer pirinenc i de la perdiu xerra als Pirineus.

El massís dels Pirineus compta entre el seu patrimoni natural amb els hàbitats de dues espècies de galliformes de muntanya: el gall fer pirinenc (Tetrao urogallus aquitanicus) i la perdiu xerra dels Pirineus (Perdix perdix hispaniensis). Aquestes espècies estan inscrites a l'annex III de la Convenció de Berna de 1979, en els annexos I, II / 2 i III / 2 de la Directiva 2009/147 / CE del 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus salvatges; cosa que significa que els estats membres de la UE tenen l’obligació d'assegurar la conservació dels seus hàbitats. Els administradors dels espais pirinencs tenen conseqüentment una responsabilitat en la conservació d'aquestes espècies. Des de fa anys, els diferents actors (forestals, federacions de caçadors, centres de recerca, etc.) treballen pel manteniment de la població d'aquestes dues aus.

L'objectiu general d’aquest projecte va ser millorar el nombre d'hàbitats que condicionen el manteniment i la millora de la metapoblació del gall fer i de la perdiu xerra a escala de la cadena pirinenca.

Es van seleccionar set espais Natura 2000 dels Pirineus francesos (Ariège - Alt Garona - Alts Pirineus - Pirineus Atlàntics i Pirineus Orientals) perquè s’hi realitzessin diverses operacions de millora o de restauració d'hàbitats en 17 sectors.

Es van millorar 60 hectàrees d'hàbitats  pel gall fer i 24 hectàrees per a les perdius (obertures de landes i bretxes forestals).

L'informe de la posada en marxa del projecte està disponible ici.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

365 730 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

289 328 €

07/2012 - 12/2014

bottom of page