top of page

Actualment, la xarxa interna existent en els massissos forestals es coneix malament. L'anàlisi de l'estat de les bases de dades mostrava que la informació en aquest format sobre el servei forestal no existia o era escassa, i que quan les dades existien, no estaven estructurades a nivell territorial ni a nivell de la cooperació amb els socis. Així, les bases de dades "servei" es caracteritzaven per presentar estructures molt diferents, nombroses redundàncies, incoherències i poca disponibilitat al territori. Per als professionals, era difícil saber com accedir als recursos de la millor manera possible, i com optimitzar la logística.

El projecte VIAPIR pretenia :

  • Agilitzar la mobilització i l'accessibilitat dels boscos a nivell de la cadena pirinenca, a través d'un millor coneixement dels recursos mobilitzables del massís, estructurant, recollint, actualitzant i intercanviant dades de servei intern dels boscos (recerca de coherència entre les dinàmiques de servei francès i espanyol).

  • Valoritzar les dades de serveis interns en els estudis públics d'avaluació dels recursos mobilitzables, en els estudis mediambientals (óssos, etc.), en els estudis d'esquemes de serveis.

  • Valoritzar les dades de serveis interns per respondre eficaçment a les expectatives operatives dels socis (realització, millora del servei, etc.).

  • Valoritzar les dades de serveis interns posant-los a disposició dels interessats, usuaris del servei, mitjançant una infraestructura col·laborativa de dades de l'espai territorial.

VIAPIR ha facilitat la creació d'una base de dades cartogràfica i tècnica exhaustiva del servei pirinenc públic i privat, que abasta 13.000 km de serveis inventariats, 8.300 equips inventariats i 2.600 punts negres identificats a la zona de muntanya dels departaments de l'Arieja, Alta Garona, Alts Pirineus i sobre tres zones d'avaluació de l'Aude (Meseta de Sault), dels Pirineus Orientals (Vallespir) i dels Pirineus Atlàntics (Alta Sola). Els departaments dels Pirineus Orientals i dels Pirineus Atlàntics, i diverses zones dels Pirineus espanyols són actualment objecte de recompte per a completar la base de dades creada (projecte iFORWOOD).

Aquestes dades es poden visualitzar i actualitzar de manera col·laborativa mitjançant una eina interactiva dedicada als professionals forestals, disponible a l’adreça següent : www.viapir.com. Més informació ici.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

659 000 € 

Subvenció FEDER:

Període de realització:

329 418 €

10/2010 - 09/2015

bottom of page