top of page
logo_montclima.png

Clima i riscos naturals a les muntanyes de l’espai SUDOE

Els territoris de muntanya comparteixen una alta vulnerabilitat davant els riscos naturals. A més, l'espai SUDOE és una de les zones del món que està patint i que més patirà els efectes del canvi climàtic (IPCC, 2014). Reforçant l’enfocament en "riscos naturals" que tingui en compte el canvi climàtic, el projecte MONTCLIMA està alineat amb els acords internacionals com el Marc de Reducció del Risc de Desastres de Sendai i l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic.

El projecte té com a objectiu enfortir la resiliència dels territoris de muntanya SUDOE mitjançant el desenvolupament d'un marc estratègic transnacional basat en la capitalització de projectes exitosos de prevenció i gestió de riscos naturals climàtics (incendis, sequeres, inundacions i erosió).

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Desenvolupar el primer marc estratègic transnacional per a la prevenció i la gestió de riscos naturals a les muntanyes per al territori SUDOE.

OBJECTIUS OPERATIUS:

  1. Recopilar les pràctiques de gestió de riscos naturals, la vulnerabilitat passada i futura i l'anàlisi tècnic i jurídic de la gestió de riscos naturals en l'àrea d'estudi.

  2. Dissenyar i validar recomanacions estratègiques i operatives enfront dels 4 riscos que estudia el projecte.

  3. Testejar sobre el territori algunes de les recomanacions operatives del punt anterior en llocs pilot.

  4. Dissenyar i posar en pràctica plans d'acció de gestió per als 4 riscos en els territoris pilot.

  5. Comunicació i difusió de resultats i eines produïdes a través de seminaris temàtics i visites guiades sobre el terreny.

El projecte està cofinançat en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa de cooperació territorial transnacional Interreg SUDOE. El principal objectiu de l'Interreg SUDOE és donar suport al desenvolupament regional en el sud-oest d'Europa contribuint a l'estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Els eixos prioritaris del programa són:

  • Eix 2: Estimular la competitivitat i internacionalització de les pimes del sud-oest d'Europa.

  • Eix 3: Contribuir a una major eficiència en les polítiques d'eficiència energètica.

  • Eix 4: Prevenir i gestionar els riscos de forma més eficaç.

https://www.montclima.eu 

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

1 401 811 €

Subvenció FEDER: 

Període de realització:

1 051 358 € 

07/2019 - 12/2022

bottom of page