top of page
Xarxa Pirenaica dels Galliformes de Muntanya

El projecte GALLIPYR pretenia harmonitzar, entre els tres països que componen el massís dels Pirineus (Espanya-França-Andorra), els mètodes de seguiment i de gestió de tres espècies de galliformes de muntanya: el gall fer comú (Tetrao urogallus), la perdiu nival (Lagopus mutus) i la perdiu xerra (Perdix perdix). S'han dut a terme accions per tal d'afavorir el retorn del grèvol (Bonasa bonasia), espècie desapareguda dels Pirineus a causa de les pressions que exerceix l'activitat humana.

El projecte ha afavorit la creació d'una xarxa pirinenca dels galliformes de muntanya, amb l'elaboració d'un portal de dades pirinencs i la posada en marxa d'accions de protecció dels hàbitats i de les espècies de galliformes de muntanya, i particularment:

  • Accions transversals a les espècies: realització d'inventaris de cables i tanques perilloses i visualització d'una part de les mateixos; canalització dels desplaçaments humans en algunes zones de gran valor estratègic per a la seva conservació per tal d'evitar pertorbar les espècies; realització del seguiment de les poblacions de galliformes de muntanya de manera concertada, i realització de models d'aptitud dels hàbitats en relació amb models d'abundància potencial.

  • Accions específiques relatives al gall fer comú (Tetrao urogallus): implementació d'una gestió forestal que afavoreixi l'hàbitat en zones determinades; realització d'una guia de gestió de protecció del gall fer comú (fitxes tècniques de gestió adaptades a cada tipus de població) i un estudi per tal d'avaluar la influència dels depredadors terrestres i del senglar sobre la població de gall fer.

  • Accions específiques relatives a la perdiu blanca (Lagopus mutus): programa de translocació d'individus amb un seguiment a llarg termini de la participació en la reproducció de les aus alliberades i de l'evolució de l'èxit de la reproducció; actualització de les dades sobre les causes de mortalitat de la perdiu blanca.

  • Accions específiques relatives a la perdiu xerra (Perdix perdix): guia pràctica de sistemes de gestió de les pastures supraforestals; accions de millora dels hàbitats i de reconstitució de la població a Navarra i al País Basc.

  • Accions específiques relatives al grèvol (Bonasa bonasia): redacció d'un pla de reintroducció i proves de reintroducció del grèvol a la Vall d'Aran.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

2 654 292 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

1 533 544 €

12/2008 - 12/2012

Més informació al web del projecte GALLIPYR

bottom of page