top of page

Actualment no hi ha gairebé cooperació entre els organismes encarregats de protegir o de valoritzar els espais naturals dels Pirineus, ja siguin francesos, espanyols o andorrans.


En un àmbit en el qual la biodiversitat no coneix fronteres i on les problemàtiques de gestió i de preservació similars existeixen d'ambdues parts del massís, és indispensable que els administradors constitueixin una xarxa per facilitar la realització de projectes de gran magnitud que un sol espai natural no podria realitzar, per poder respondre de manera conjunta als reptes de preservació de la biodiversitat als Pirineus.


Tenint en compte aquesta constatació, es van reunir 23 socis dins el marc del projecte transfronterer INTERREG POCTEFA «GREEN» per desenvolupar l'intercanvi de tècniques, experiències i bones pràctiques; de coneixements i d'eines per tal de posar en marxa accions de gestió a favor de la biodiversitat en quatre tipus de mitjans naturals: bosc, mitjans agrícoles, llacs i torberes.


El projecte GREEN està cofinançat a un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de l'espai fronterer Espanya-França-Andorra. La seva ajuda està concentrada en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori Pirinenc. Així mateix compta amb el suport financer de l'Estat francès, i dels Consells Regionals Occitània i Nova Aquitània.


Pot trobar aquí tota la informació www.green-biodiv.eu

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

2 040 746,96 € 

Subvenció FEDER:

Període de realització:

1 310 924,52 €

06/2016 - 11/2019

bottom of page