top of page

L'objectiu de l'acció "bosc" del projecte OPCC era proporcionar tant als administradors com als propietaris silvicultors o fins i tot als representants institucionals i polítics, les dades relatives als impactes del canvi climàtic als boscos: sensibilitat de les diferents espècies, rapidesa de la decadència, diferenciació de zones de sensibilitats climàtiques, etc.

Amb aquest objectiu, les accions es van centrar en:

  • identificar els indicadors fiables que permetessin determinar la influència del canvi climàtic,

  • identificar i valoritzar les principals dades de seguiment existents

  • posar a disposició de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic una xarxa de parcel·les permanents de seguiment dels indicadors a llarg termini,

  • implantar, segons les circumstàncies, noves parcel·les per a completar les mancances identificades,

  • proposar orientacions d'intervencions forestals.

Així mateix, es va treballar amb els socis de l'acció «Riscos Naturals» pel caràcter protector que representen alguns boscos davant eventualitats com ara allaus, caigudes, etc. Efectivament, l'evolució del conjunt d’espècies forestals podrà modificar l'eficàcia de la protecció dels boscos contra aquests riscos.

Els socis van proposar una metodologia comuna de caracterització i de localització del risc natural (per tant, de l'encreuament «repte» / «eventualitat») per a fomentar:

  • la identificació de les parts del bosc que juguen un paper de protecció;

  • mitjançant l'encreuament entre el nivell de riscos / reptes i el domini actual que representa la vegetació forestal davant els riscos naturals, la classificació d'aquestes parts de bosc a nivells de «prioritats d'accions» en vista a una gestió adaptada a aquestes poblacions;

  • el seguiment a llarg termini de l'evolució de territoris d'alt risc natural (i per tant de la superfície de boscos de muntanya que juga un paper de protecció).

Aquesta funció de protecció es pot ampliar, i el bosc pot ser encara més útil si s'intervé a temps sobre les poblacions i la vegetació. Aquesta funció d'implementació incumbeix als administradors forestals, però ha d'anar acompanyada d'un mètode de diagnòstic i de les recomanacions d'intervencions silvícoles adaptades.

Aquest va ser el segon objectiu de la nostra acció "Riscos naturals": proposar solucions tècniques reunides en l'àmbit de la «Guia de gestió dels boscos pirinencs amb un repte de protecció». Aquesta guia aborda la gestió dels boscos excloent la silvicultura amb un paper de protecció contra els riscos naturals (disponible a la secció "Recursos" del lloc Internet). 

 

Al final de l’operació de diagnòstic, l'administrador disposa de tots els elements tècnics per a jutjar la prioritat d'una intervenció sobre les poblacions forestals en concepte de protecció contra les eventualitats naturals.

Per acabar, davant la manca d'informació relativa a l'impacte del canvi climàtic sobre els fenòmens naturals, els socis han implementat una sèrie d'indicadors de seguiment de l'activitat dels fenòmens naturals en zona de muntanya.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

607 606 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

394 944 €

01/2011 - 12/2013

bottom of page