top of page
conectfor-RVB.png

Caracterització i preservació dels espais forestals d'Alt Valor Ecològic i de la seva connectivitat ecològica

Els boscos d'Alt Valor Ecològic (AVE) i els seus corredors biològics constitueixen elements clau de la infraestructura verda, així com del nostre patrimoni natural i cultural. No obstant això, no tenen la protecció o la gestió adequada. En aquest context, CONECTFOR vol afavorir una estratègia transfronterera de conservació de la biodiversitat i dels corredors ecològics d'aquests boscos, mitjançant l'enfortiment del coneixement, l'elaboració de recomanacions de gestió, la implementació d'assajos en llocs pilot i la transferència del coneixement adquirit als actors involucrats.

Diferents regions han desenvolupat iniciatives i metodologies sobre aquests boscos AVE, i hi ha moltes experiències locals per a la conservació i posada en valor d'aquests espais forestals emblemàtics. Fins ara les anàlisis s'han basat en criteris biològics o ecològics propis a cada territori, sense integrar una visió de conjunt, ni el ventall d'actors locals que afecta aquests boscos. No obstant això, la seva conservació necessita la integració d'aquesta visió i la participació dels actors locals

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Elaborar, testar i aplicar recomanacions d'ordenació forestal, mitjançant la creació d'un procés de consulta basat en una caracterització dels AVE millorada i de la trama que garanteixi la seva connectivitat.

OBJECTIUS OPERACIONALS:

  1. Enfortir el coneixement dels boscos d'AVE i dels seus corredors en les dues vessants.

  2. Contribuir a la millora de la gestió en llocs pilot i més enllà d’aquests.

  3. Consolidar els resultats del projecte mitjançant la transferència del coneixement a les polítiques públiques i eines de planificació forestals, enfortir la gestió participativa

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Compta també amb el suport financer de l'Estat Francès (DREAL Occitanie i ANCT) i del Consell Regional Occitanie.

picto-i_400x400.gif

1 378 362,92 €

895 935,89 €

11/2019 - 05/2022

Pressupost:

Subvenció FEDER:

Període de realització:

bottom of page