top of page
AF MARCA COMPLETA-OPCC-ADAPYR-5.jpg

El canvi climàtic té un impacte significatiu en els boscos, i el grau de la seva resiliència estarà directament relacionat amb el nivell de coneixement adquirit.

La implementació de mesures d'adaptació eficaces requereix un bon nivell de coneixement sobre els impactes i la capacitat de reacció.

En aquest context, ACCLIMAFOR pretén:

  • Mesurar els efectes del canvi climàtic sobre les espècies forestals pirinenques de gran importància econòmica i mediambiental.

  • Implementar mesures d'adaptació en àrees forestals crítiques.

  • Transferir el coneixement i les pràctiques als actors clau del sector forestal

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: Preparar millor els boscos del massís pels efectes del canvi climàtic i contribuir així a la seva adaptació.

OBJECTIUS OPERACIONALS:

  1. Mesurar els efectes del canvi climàtic sobre les espècies forestals pirinenques d'alt valor econòmic i ambiental i analitzar els indicadors de defoliació mesurats en el passat

  2. Implementar una estratègia d'adaptació en zones forestals crítiques

  3. Transferir el coneixement als actors clau del sector forestal​.

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Compta també amb el suport financer de l'Estat Francès (DRAAF Occitanie i ANCT) i del Consell Regional Occitanie.

bottom of page