top of page

Encara que la part que pertany a propietaris privats sigui destacable a escala dels Pirineus (del costat francès representa el 55% de la superfície forestal total i de la banda espanyola, una mitjana del 57%), el bosc es troba molt fragmentat. D’una banda, prop de 350.000 propietaris forestals privats comparteix les 940.000 hectàrees de bosc privat del departament dels Midi-Pyrénées (aproximadament el 83% de la superfície total). D’altra banda, 201.111 propietaris forestals catalans posseeixen 1.485.000 hectàrees de boscos privats (aproximadament el 77% de la superfície total). Aquesta elevada fragmentació de la propietat privada és una problemàtica comuna a banda i banda de la frontera i genera nombroses dificultats de gestió, especialment perquè la superfície mitjana per propietat és molt baixa: una mitjana de 9,81 hectàrees per propietat a Catalunya, contra 2,7 hectàrees al departament de Midi-Pyrénées.

A això cal afegir-hi les dificultats relacionades amb el relleu, de les quals es deriven importants problemes de servei forestal i d'accés a la població. Les solucions existeixen però només poden sorgir mitjançant anàlisis tècniques i agrupacions territorials a escala dels massissos mitjançant la implementació d'accions comunes, dinàmica que s'ha vist fomentada gràcies a la cooperació francoespanyola.

És en base a aquesta constatació que el Centre Regional de la Propietat Forestal de Midi-Pyrénées, el Centre de la Propietat Forestal de Catalunya i l'Agrupació Europea FORESPIR, s'han compromès en l'execució del projecte MOVAFOREST, amb el propòsit de posar a disposició del sector fuster-forestal dades provisionals de gestió i mobilització en boscos privats (Fase 1), així com de modernitzar l'activitat dels propietaris, en particular a través d'instruments innovadors d'ajuda a la decisió i a la comunicació (Fase 2).

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

564 922 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

367 199

06/2009 - 12/2012

Més informació al web del projecte MOVAFOREST

bottom of page