top of page
La gestió i la valorització dels boscos de pi negre

La gestió de les poblacions de pi negre i la reactivació del sector fuster relacionat representen un important desafiament per al massís dels Pirineus, ja que compta amb 110.000 hectàrees d'aquesta espècie en la totalitat de la serralada.


La multifuncionalitat d'aquestes poblacions i l'alt valor mediambiental d'aquests ecosistemes demanen la definició de tècniques silvícoles adaptades, de les quals els gestors no en disposen actualment. Han de conciliar els objectius de preservació de la biodiversitat, de producció forestal (50.000 m3 anuals) i de gestió silvopastoral en un context de forta pressió turística.


Ara bé, els administradors forestals francesos i espanyols que comparteixen reptes de gestió molt similars no disposen de referències tècniques de gestió que tinguin en compte totes les funcions que exerceixen aquestes formacions forestals, que constitueixen una originalitat a escala de la Unió Europea.

A més, el valor econòmic d’aquesta espècie suposa un repte més gran de cara a aplicar una gestió desitjable i assegurar el futur del sector fuster a la part oriental del massís. La transformació i la valorització local d'aquesta fusta garantiria una plusvàlua interessant per al territori i reactivaria econòmicament un sector potencialment creador de llocs de treball.
El projecte volia aportar elements que permetessin aprendre millor la gestió del pi negre de manera transfronterera, desenvolupar una guia transfronterera de gestió i valorar aquesta varietat de pi per a altres usos amb major valor afegit que els actuals.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

612 017 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

394 811 €

06/2009 - 12/2012

Més informació al web del projecte UNCI'PLUS

Période de réalisation :

avril 2011 - juin 2014

bottom of page